TYDZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

W dniach 3 -7 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu "Tydzień zdrowej żywności". Zachęcaliśmy w tym czasie dzieci oraz rodziców do spożywania owoców, warzyw, przetworów mlecznych i ograniczania w swoim pożywieniu słodyczy.
Obchody rozpoczęliśmy w poniedziałek (3.10) uroczystym spotkaniem na sali gimnastycznej, którego organizatorkami byty panie Angelika Bielińska i Barbara Głębocka. W czasie spotkania dzieci obejrzały inscenizację wiersza J. Brzechwy .Na straganie", wspólnie zaśpiewały piosenkę "Już owoców  pełen kosz" jako hymn uroczystości, dokonały segregacji żywności, dzieląc produkty na zdrowe, oraz te, które mogą zaszkodzić. Dzięki Temu uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak należy zdrowo się odżywiać.
Zajęcia prowadzone przez nauczycielki w ciągu całego tygodnia ukierunkowane były na uświadomienie dzieci, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie. Nie tylko dzieci, ale również rodziców zachęcaliśmy do spożywania warzyw, owoców i nabiału. Każdego dnia "wesołe warzywa" (przebrane dzieci) częstowały wszystkich koreczkami przygotowanymi z marchewki, ogórka, sera i jabłek
W piątek (7. 10) wszyscy spotkaliśmy się ponownie aby podsumować cały tydzień. Każda grupa przedstawiła samodzielnie wykonany plakat promujący zdrowy styl życia, stworki owocowo - warzywne, propozycje jadłospisu, a na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy piosenki, których głównymi bohaterami były owoce, warzywa, oraz produkty mleczne,

Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić dzieci do jedzenia owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia słodyczy. Serdecznie dziękujemy Państwu Cerowskim za smaczne jabłuszka, którymi wspomogli naszą akcję.

Cel ogólny: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie      zachowań służących i    zagrażających zdrowiu.

Cele pośrednie: * Kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych, dotyczących spożywania warzyw, owoców i nabiału.
* Utrwalenie nazw warzyw, owoców i ich zastosowania.
* Wyjaśnianie i zapoznanie dzieci z terminami włoszczyzna, jarzyny
* Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia takich produktów jak słodycze.

Cele operacyjne:
* Segregowanie żywności na zdrową i niezdrową
* Przygotowanie i  degustacja zdrowej żywności przez dzieci, rodziców i nauczycielki
* Wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia

           * Owoce i warzywa jako sposób na zabawę ( kukiełki z warzyw i owoców)  

Propozycje rozwiązań metodycznych
na poszczególne tematy w ciągu

Tygodnia Zdrowej Żywności
dni tygodnia tematy zajęć grupa wiekowa

Poniedziałek
3.10. 2005

Święto zdrowej żywności - scenariusz inaugurujący tydzień zdrowej żywności.

wszystkie grupy

przedszkolne

Wtorek
4.10.2005

Zdrowe odżywianie

grupa 6-latków

"Elfy"

Środa
5.10.2005

Zabawa dydaktyczna " Jadłospis na dobry humor". Wprowadzenie liczby i cyfry 1. Liczenie w zakresie 6 i więcej (w zakresie dostępnym dziecku).

grupa 6-latków

" Smerfy"

Czwartek
6. 10.2005

 

grupa 6-latków

"Czerwony kapturek"

Piątek
7. 10.2005

Scenariusz spotkania kończącego Tydzień Zdrowej Żywności wszystkie grupy przedszkolne

Scenariusz uroczystości inaugurującej

TYDZIEŃ  ZDROWEJ  ŻYWNOŚCI

1. Powitanie zabawą integracyjną " Chodźcie wszyscy do koła"
2. Zaproszenie od Marchewki

" Dzisiaj obchodzę swoje 6 urodziny.
Z tej okazji wszystkie warzywa i owoce ogłosiły
Święto Zdrowej Żywności. Mam nadzieje , że skorzystacie z mojego zaproszenia i będziecie świętować razem z nami."

3. Wspólne śpiewnie piosenki " Już owoców pełen kosz"
4. Odczytanie wiersza J. Brzechwy " Na straganie" przez Panią  Dyrektor.
5. Segregacja żywności
" Nie tylko warzywa miały kłopot, z powodu którego prawie się pokłóciły. Spójrzcie jeden z naszych kolegów jest czymś zmartwiony."

 ( dwa kosze, stolik i produkty do segregacji)

6.  "Marchewka przygotowała dla was jeszcze jedna niespodziankę,  listy ze swoimi życzeniami."
Rozdanie listów nauczycielkom poszczególnych grup.

 

Opracowały:  Angelika Bielińska
Barbara Głębocka

                                                                                     

Scenariusz zajęcia
Data: 05,10.2005
Grupa wiekowa: 6-latki

Temat kompleksowy: "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Temat dnia: "Zdrowe odżywianie"
Cel główny: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
Cel pośredni: Poziom IV: Zbieranie "skarbów" do kącika przyrody; b) owoce i warzywa - układanie ich w koszyczkach, na talerzach, porównywanie segregowanie. Rozumienie racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.
Cele nauczyciela;
- wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
- rozumienie konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału
- rozwijanie umiejętności dzielenia na zbiory
- rozróżnianie żywności zdrowej i niezdrowej
- kształcenie sprawności manualnych
Cele operacyjne -dziecko:
- wypowiada się całymi zdaniami
- wie co jest zdrowe a co niezdrowe
- rozumie dlaczego nie powinno się jeść dużo słodyczy
- potrafi zaśpiewać piosenkę
- umie dzielić za zbiory
Formy pracy: praca z całą grupą zespołowa i indywidualna Metody: słowna, oglądowa, słuchowa, aktywności własnej

Środki dydaktyczne: ilustracje, wyrazy do globalnego czytania, owoce, warzywa, nabiał, słodycze, koła hula-hop zielone i czerwone, płyta CD z "Piosenką wesołej kapusty",
1. Analiza i synteza głoskowa wyrazów, przeliczanie głosek w wyrazach
2. Rozmowa na temat potrzeby zdrowego odżywiania się, m.in.:
- Co powinniśmy jeść aby być zdrowi
- Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw
- Co można przyrządzić z owoców i warzyw
- Jakie inne produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie
- Dlaczego powinniśmy jeść równie? produkty mleczne
3. Wypowiedzi dzieci na temat szkodliwości spożywania nadmiernej ilości słodyczy - niezdrowe dla zębów, kości i całego organizmu
4.  Zabawa ruchowa "Wewnątrz i na zewnątrz" - dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki, na sygnał "wewnątrz" wskakują do ułożonych na dywanie kół hula-hop lub na sygnał "na zewnątrz" stają dookoła nich
5. Dzielenie na zbiory - "zdrowe-niezdrowe" " dzieci segregują różne produkty znajdujące się na stoliku ze względu na wpływ na zdrowie;
- do zielonego koła produkty zdrowe (Jabłko, banan, brzoskwinia, winogrona, kapusia, marchewka, mleko, ser, jogurt sok owocowy)
- do czerwonego - niezdrowe (czekolada, lizak, chipsy, coca-cola, wafelki,
ciastka, baton czekoladowy, cukierki)
Uzasadnienie swojego wyboru-konieczność jedzenia owoców, warzyw i nabiału, aby być zdrowym i silnym oraz ograniczenie spożywania niektórych produktów (słodyczy, chipsów) ponieważ w nadmiernej ilości powodują ból brzucha, psucie się zębów, złą kondycję fizyczną.
6. Wspólne śpiewanie "Piosenki wesołej kapusty", zabawa przy piosence
7. Analiza słuchowa wyrazów, wyszukiwanie wyrazów na podaną głoskę
8. Rysowanie na temat .Jestem zdrowy bo jem to co zdrowe"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH


Temat tygodnia: Znaczenie żywienia dla zdrowia
Temat dnia: Jadłospis na dobry humor
Temat zajęć: Zabawa dydaktyczna ..Jadłospis na dobry humor"
Wprowadzenie lczby i cyfry 1, Liczenie w zakresie 6 i więcej (w zakresie
dostępnym dziecku)
Termin realizacii:05.10.2005 r
Grupa wiekowa: 6-latki
Cel główny; Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia ocenianie
zachowań służących i zagrażających zdrowiu- Stwarzanie okazji do
porządkowania, klasyfikowania i liczenia- PODSTAWA PROGRAMOWA
Cel pośredni: Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia. Rozumienie
racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia- Klasyfikowanie
przedmiotów wg podanych cech Poznawanie liczebników głównych i cyfr w
zakresie 10.

PROGRAM ABC

Metody wspierania aktywności edukacyjnej: słowna, analityczno-
percepcyjna, zadaniowa, problemowa, twórcza.
Formy organizacyjne nauczania aktywności: zbiorowa, zespołowa,
indywidualna
Cele operacyjne
-dziecko wie, jak duże znaczenie ma żywienie dla zdrowia i dobrego samopoczucia,
-rozumie pojęcie ,,zdrowa żywność",
-potrafi odróżnić ,,zdrową żywność" od niezdrowej,
-rozwiąże zagadki słowne i obrazkowe,
-zna cyfrę i liczbę 1 i potrafi się nią posługiwać w praktyce,
-rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa,
-potrafi ulepić z plasteliny wybrane owoce i warzywa, pieczywo
-potrafi zaśpiewać i zwrotkę piosenki ,,Piosenka wesołej kapusty",
-współdziała w zespole i przestrzega reguł zabawy. Środki dydaktyczne i magnetofon, płyta CD, produkty żywnościowe, owoce i warzywa, treść wierszy i zagadek słownych o warzywach, kartki z bloku rysunkowego, obrazki z warzywami, nakrywki do analizy l syntezy słuchowo wzrokowej, plastelina, kartoniki z cyfrą 1
Przebieg zajęcia:
1 .Zabawa integracyjna do piosenki ..Dzień dobry "(śpiewające brzdące)
2. Podanie i krótkie omówienie przez nauczyciela tematu zajęć
3. Słuchanie kilku wybranych wierszy o warzywach. Porównywanie i
omówienie przez dzieci ich treści. Przypomnienie zalet zdrowotnych
warzyw i ich przetworów. Zachęcanie do spożywania warzyw w postaci
surówek
4. 2abawa ruchowa ,,Sałatka warzywna"
5. Analiza i synteza słuchowa nazw warzyw - praca w zespołach
6. Zabawa ,,Garnek na zupę"- rozpoznawanie warzyw przy pomocy dotyku
7. Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych o warzywach Zabawa dydaktyczna ,,Jadłospis na dobry humor" praca w zespołach. Klasyfikowanie produktów żywnościowych nazw ,,zdrowe' i ,,niezdrowe"
9. Wprowadzenie Iiczby r cyfry 1. Odtwarzanie i odwzorowywanie zbioru 1 elementowego różnymi sposobami np. odwzorowanie - rysowanie na dywanie, na plecach kolegi, ruchem: podskok, obrót itp. Wyszukanie wśród żywności produktów, których jest po jednym egzemplarzu.
10.Praca w zespołach- rysowanie po śladzie cyfry 1 (każde dziecko) Wspólne pokolorowanie 1 owocu, warzywa lub 1 innego zdrowego produktu np. sera 11 .Dalsza nauka piosenki ,,Piosenka wesołej kapusty", utrwalenie  zwrotki
12.Praca indywidualna przy stolikach. Lepienie z plasteliny owoców, warzyw, razowego pieczywa z nasionkami zbóż.
13.Zakonczenie zajęć: sprzątanie stanowisk pracy, wspólna ocena zajęć, udzielenie dzieciom pochwał, zorganizowanie wystawki gotowych prac
14. Degustacja: owoców, warzyw, kanapek z razowego pieczywa z serem i jogurtów,
Scenariusz opracowała Regina Fojut

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6 - letnich.

DATA: 6.10.2005
TEMAT KOMPLEKSOWY: Propagujemy zdrowy tryb życia.
TEMAT DNIA: Poznajemy zdrową żywność.
CEL GŁÓWNY: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
CEL POŚREDNI: Rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia (np. mleka, produktów mlecznych). Rozumienie potrzeby ograniczenia spożywania niektórych produktów ( np. słodyczy, chipsów).
CELE OPERACYJNE:
Dziecko po zajęciach:

 • Rozwiąże zagadki dotyczące zdrowej żywności,
 • Podzieli żywność na zdrową i niezdrową,
 • Wie dlaczego nie należy jeść w nadmiernych ilościach słodyczy itp.,
 • Zna zasady pracy w grupie,
 • Wyodrębni pierwsze głoski w wyrazach,
 • Zna zapis graficzny wyrazów,
 • Znajdzie swoje przeciwieństwo,
 • Dorysuje lub skreśli elementy, aby było ich dwa,
 • Stosuje się do poleceń nauczyciela,
 • Wykona plakat promujący zdrowy tryb odżywiania się

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Żywność zdrowa i niezdrowa, <* Koszyki,
 • Wyrazy do globalnego czytania,
 • Rysunki przedstawiające zdrową żywności i niezdrową,
 • Kartki z narysowanymi elementami do utrwalenia cyfry 2,
 • Karton do wykonania plakatu,
 • Kredki, flamastry,
 • Farby, pędzle,
 • Naklejki ze zdrową żywnością i jej przeciwieństwami,

FORMY PRACY:

 • Zbiorowa jednolita,
 • Grupowa zróżnicowana,

METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ:

 • Słowna,
 • Analityczno - percepcyjna,
 • Zadaniowa,
 • Twórcza,

PRZEBIEG:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zdrowej żywności.
Nauczyciel czyta zagadkę, chętne dziecko odpowiada i wyszukuje wśród zgromadzonej żywności tę, o której była zagadka.
3. Zabawa dydaktyczna. " Uwaga, zdrowa żywność"
Nauczyciel wymienia różną żywność. Kiedy wymieni coś niezdrowego dzieci tupią nogami, i mówią,, dziękujemy, tego nie jemy".
4. Podział żywności na zdrową i niezdrową.
Dzieci układaj ą do koszyków z napisem "Zdrowa żywność" i "Niezdrowa żywność" produkty, które znajdują się na środku dywanu. Wybierają jeden produkt i uzasadniają, dlaczego ma on się znaleźć w danym koszyku. Reszta słucha i ewentualnie koryguje odpowiedź.
5. Praca w grupach.
Dzieci zostają podzielone na grupy. Każda grupa ma za zadanie przykleić w odpowiednie miejsce na kartce obrazki przedstawiające żywność zdrową i niezdrową.
6. Globalne odczytywanie wyrazów i wyodrębnienie pierwszych głosek w wyrazach.
Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel prezentuje zapis graficzny wybranych produktów. Chętne dzieci umieszczaj ą napisy pod danym produktem. Wyodrębnienie pierwszych głosek w zaprezentowanych wyrazach.
7. Utrwalenie cyfry 2.
Dzieci pracują w grupach. Na przygotowanych kartkach dorysowują lub skreślają elementy tak, aby w każdym koszyku były dwa.
8. Zabawa ruchowa " Znajdź swoje przeciwieństwo"
Dzieci zostaj ą podzielone na dwa zespoły. Jeden zespół otrzymuje naklejki ze zdrową żywnością, drugi zaś z tymi samymi rysunkami, lecz skreślonymi. Zdaniem każdego dziecka jest odnaleźć swoje przeciwieństwo. Odszukiwanie następuje gdy ucichnie muzyka.
9. Wykonanie plakatów zachęcających do zdrowego odżywiania się.
Opracowała: Anna Lis

Scenariusz spotkania kończącego TYDZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Podczas schodzenia się grupy zajmuj ą. wy znaczone miejsca, prezentują prace w wyznaczonych miejscach
1. a) Powitanie zabawa integracyjną; " Listki w sadzie'' Grupy poruszają się wężykami po sali w rynnie muzyki (Taniec Cornevalito )  na zmianę melodii, poruszają się swobodnie po sali,
b) przedstawienie celu spotkania przez prowadzące, przypomnienie o urodzinowych życzeniach Marchewki
2.  Witamy w galerii zdrowia
Co chcielibyście przekazać poprzez swój plakat, jak zachęcić wszystkich do zdrowego odżywiania? - próba omówienia plakatu przez wybrane dziecko.
3.  Zabawa, ruchowa
4. Sposoby na zdrowe odżywianie się - przedstawienie jadłospisów z wylosowanym warzywem lub owocem.
5.  Koncert
"Posłuchajmy jak pięknie 'Śpiewaj a dzieci o warzywach i owocach''
Prezentacja piosenek przez poszczególne grupy-
6. Podziękowanie dzieciom za współpracę i udział w

Święcie Zdrowej Żywności  Zaproszenie do kiermaszu- oglądanie wystawy kukiełek z warzyw i owoców

 

A to pomysły dzieci na sposoby zjadania zdrowej żywności  
Grupa "Kubusia Puchatka"
Jadłospis:
Śniadanie

 • omlet z bananami
 • bananowy nektar

Obiad

 • banany zapiekane w cieście francuskim
  lub
  banany zasmażane na patelni w cieście naleśnikowym

 

TEMAT KOMPLEKSOWY
Oznaki wiosny

TEMAT ZAJĘCIA: "Jaki to kwiatek?". Zabawa dydaktyczna z zakresu elementarnej nauki czytania i pisania.

CELE:
Cel ogólny:
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
Cel pośredni: Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, obserwacje i doświadczenia. Charakterystyczne dla przedwiośnia częste zmiany atmosferyczne, pierwsze wiosenne kwiaty.
Cele szczegółowe:
I. WIADOMOŚCI
    a. dziecko zapamięta:
- nazwy kwiatów wiosennych
- wygląd niektórych kwiatów
- części rośliny /podziemna i naziemna/
    b. dziecko zrozumie:
- konieczność szanowania przyrody
- polecenia wydawane przez nauczycielkę poszczególnym zespołom
- konieczność przeprowadzania różnych ćwiczeń przygotowujących do pisania
- cykl wzrostu kwiatów /od korzenia do kwiatka/

II. UMIEJĘTNOŚCI
    c. zastosowanie wiedzy w sytuacji typowej
- wysłucha wyjaśnień związanych z budową kwiatów /część podziemna - korzeń, część naziemna- łodyga, listki, płatki/.
- spróbuje rozpoznać odpowiedni kwiat
- weĄmie udział w zabawie ruchowej
- wypowie się na temat znanych mu kwiatów
    d. zastosowanie wiedzy w sytuacji problemowej
- ułoży nazwę kwiatka z rozsypanki sylabowej
- zaobserwuje różnice między roślinami i uzupełni brakujące części
- odpowie na pytania nauczycielki dot. szanowania przyrody
- sprawdzi prace innych dzieci
- przyporządkuje głosce odpowiednią literę i odczyta wyraz
- wykona pracę indywidualną wg polecenia nauczycielki
- potrafi odtworzyć kształt kwiatka wg kolejności podanej przez nauczycielkę.

METODY: 
        czynna - zadań stawianych do wykonania
        oglądowa - pokaz, obserwacja
        słowna - wyjaśnienie poleceń

FORMY:
         praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
         ilustracje dużego formatu przedstawiające kwiaty: tulipan, krokus, konwalia, stokrotka, emblematy z kwiatami dla każdego dziecka, obrazki z niedokończonymi kwiatami, rozsypanka sylabowa i literowa, obrazki przedstawiające różne przedmioty, kartki z rozsypanką literową dla każdego dziecka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Dzieci siedzą przy stolikach. Każde dziecko dostaje kopertę z rozsypanką sylabową i układają nazwy kwiatów /krokus, tulipan, stokrotka, konwalia/. Po ułożeniu każde dziecko podchodzi do stolika, wybiera emblemat ze swoim kwiatem, a następnie szuka dużego kształtu swojego kwiata. W ten sposób powstają cztery zespoły.
2. Zabawa - dzieci biegają po sali, a na uderzenie w tamburyno podbiegają do swego kwiatka. Powtórzyć kilka razy.
3. Dzieci w poszczególnych zespołach wodzą palcem po śladzie w celu zapamiętania kształtu rośliny.
4. Nauczycielka w tym czasie wyjaśnia dzieciom, jak zbudowana jest roślina, od korzenia do płatków kwiatowych.
5. Na sztalugach wiszą kartki z kwiatami, ale niedokończonymi. Każde dziecko dorysowuje brakujące elementy /łodygę, listki, kwiat, korzeń/. Po zakończeniu pracy zespoły zamieniają się miejscami i sprawdzają wykonanie zadania.
6. Zabawa ruchowa "Kwiaty rosną i kwiaty więdną".
7. Dzieci układają wyrazy z pierwszych głosek podanych rysunków, przyklejają odpowiednie litery, odczytują i zamieszczają pod obrazkiem na sztaludze.
8. Każdy zespół odtwarza kształt kwiatka na brystolu zaczynając od korzenia. Zespołowi, który najtrafniej odtworzy kształt rośliny /oceny dokonają wszystkie dzieci/ wręczamy drobne upominki.
9. Praca indywidualna - każde dziecko dostaje na kartce szereg liter. Musi skreślić co drugą i odczytać, co powstało. Można przedstawić rysunkiem, a kto chce spróbuje podpisać.

Opracowała: Lucyna Gadomska

ZABAWA DYDAKTYCZNA
"W sklepie"

Termin realizacji: 21 lutego 2003 roku
Temat zajęć: Zabawa dydaktyczna "W sklepie" /obszar edukacji matematycznej i muzycznej

Cele szczegółowe:
a)wiadomości
- zapamiętanie: dziecko zapamięta reguły zabawy, kształty poznanych do tej pory cyfr i znaków matematycznych, treść i melodię piosenki, nazwy różnego rodzaju sklepów
- zrozumienie: dziecko zrozumie objaśnienie nauczycielki dot. przebiegu zabawy, konieczność zdrowej rywalizacji między innymi członkami grupy, konieczność operowania poznanymi formułami matematycznymi

b)umiejętności
- stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych:
przyporządkowanie siebie do odpowiedniego zespołu, przeliczanie elementów zbioru, manipulowanie przedmiotami, zaśpiewanie piosenki indywidualnie lub w grupie, spróbuje wymienić rodzaje sklepów, porozumiewanie się z innymi członkami grupy w różnych sytuacjach
- stosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych:
odczytanie wyrazów, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, uzupełnienie "węża liczbowego" brakującymi cyframi, dodawanie i odejmowanie w zakresie 7, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, znalezienie rozwiązania problemu muzyczno - ruchowego, samodzielne wykonanie pracy indywidualnej

1. Metody wspierania aktywności edukacyjnej:
- informacyjne: wyjaśnienie dzieciom zasad zabawy
- heurystyczne: problemowa i dyskusja

2. Formy organizacyjne nauczania i aktywności:
- zbiorowa
- zespołowa
- indywidualna

3. Środki dydaktyczne w inicjowaniu czynności uczenia się:
- wizualne: rozsypanka wyrazowa, "wąż liczbowy", fasolka "Jaś", klamerki, paski papierowe, karimaty /dla każdego dziecka/, wędka, obrazki rybek z zadaniami, instrumenty muzyczne, zadanie do pracy indywidualnej

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Podział na zespoły
Dzieci szukają po sali rozrzucone wyrazy, następnie dobierają się w grupy wyrazów zaczynających się tą samą głoską; układają zdania z tych wyrazów. Wspólnie przypinają zdania do sztalug.

2. "Wąż liczbowy"
Każdy zespół uzupełnia swojego "węża" brakującymi cyframi. Wzajemne sprawdzenie wykonania ćwiczenia.

3. Zabawa z fasolkami
Dzieci w swoich zespołach siadają do stolików, gdzie na talerzach są fasolki. Nauczycielka układa zadanie z treścią. Zadaniem dzieci jest prawidłowe manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania. Chętne dziecko może ułożyć zadanie dla swoich kolegów.

4. Zabawa ruchowa "Pajace i lalki"

5. Zabawa z klamerkami
Każde dziecko siada na karimacie, na której czekają klamerki i paski papierowe. Karimaty ułożone w szachownicę. Nauczycielka podaje zadanie z treścią, dzieci przypinaja do paska odpowiednią ilość klamerek lub odpinają, następnie podają wynik dodawania lub odejmowania.

6. Zabawa "Muzyczne rybki"
Przygotowane wcześniej rybki znajdują się w pudełku. Każde dziecko po kolei podchodzi i łowi rybkę, po czym musi wykonać zadanie zapisane na odwrocie. Jeżeli zadanie jest za trudne, dziecko może złowić jeszcze raz. Dziecko uzyskuje punkty dla swojego zespołu. Na koniec zabawy podsumowujemy punktację.

7. Wspólne lub indywidualne śpiewanie piosenki "Buda i budki".

8. Praca indywidualna
Dzieci siadają do stolików, wykonują ćwiczenie na odejmowanie w zakresie 7.

Opracowała: Lucyna Gadomska

"METODY TWÓRCZE W PRZEDSZKOLU"
- przykłady zabaw

1. Odszukanie przez każde dziecko swojej szarej koperty, podpisanej i rozłożonej na sali. Koperty zawierają potrzebne materiały do zajęć.

2. Wyjaśnienie reguł zabawy.

3. Zabawa "Kreatywne rysowanie kółek Guilforda" - dzieci wyjmują z koperty kartkę z narysowanymi kółkami. Ich zadaniem jest każde koło przekształcić w rysunek jakiegoś przedmiotu lub postaci. Rysunki mają być proste. Liczy się pomysłowość i szybkość rysowania.

4. Ćwiczenie "Przedstaw nastrój" - dzieci kolejno wyjmują z koperty kółko z narysowaną buĄką, nie pokazują nikomu. Zadaniem jest przedstawić nastrój przedstawiony na rysunku, reszta dzieci odgaduje emocje.

5. "Łańcuch skojarzeń" - dzieci siedzą w kręgu. Podajemy obiekt wyjściowy znany dzieciom np. buty. Pierwsze dziecko podaje skojarzenie z obiektem wyjściowym, kolejne dziecko szuka skojarzenia do skojarzenia poprzedniego podanego przez kolegę np. but - wycieczka- plecak - ciężar itp.

6. Zabawa ruchowa "Jedna część ciała dotyka drugiej"

7. "Analogia symboliczna" - dzieci siedzą w kręgu. Aby wiedziały, czego od nich oczekujemy, pokazujemy im kilka znanych symboli graficznych, które przekazują treść np. symbol prądu, czy znak drogowy. Każdy zespól dzieci losuje kartkę z nazwą uczucia /dobro, miłość, radość, zimno, smutek, strach, gniew/ . Nauczycielka prosi, aby dzieci przedstawiły za pomocą ruchu, gestu i mimiki swoje hasło. Mogą również przedstawić ten znak plastycznie.

8. "Coś, co jeszcze nie istnieje" - dzieci kładą się na dywanie, słuchają cichej, relaksacyjnej muzyki. Nauczycielka opowiada: wyobraĄcie sobie, że w krainie fantazji rybkom znudziło się życie w wodzie. Zamieszkały gdzie indziej. Jedna na drzewie, druga pod ziemia, zresztą sama nie wiem gdzie. Musiały się bardzo zmienić, gdyż teraz inaczej oddychały, co innego jadły i inaczej się poruszały. Dlatego ich płetwy zaczęły się zmieniać w coś innego, ich ciała się zmieniały. WyobraĄcie sobie taką rybę, która już nie żyje w wodzie. Gdzie ona teraz mieszka, jak wygląda, co je, jak się porusza, jak oddycha.
Dzieci chwilę leżą, po czym opowiadają.

9. "Kreatywne dopełnianie form" - każde dziecko ze swojej koperty wyjmuje skrawki papieru kolorowego. Potrzebne będą pisaki, kredki. Instrukcja brzmi: naklej wybrane skrawki papieru na kopertę w dowolnym miejscu. Nie wolno używać nożyczek. Prosimy, aby dokładnie obejrzały naklejone elementy i zastanowiły się, czy czegoś im nie przypominają, do czegoś nie są podobne. Mogą dowolnie obracać kopertę. Następnie prosimy, aby dzieci dorysowały coś do naklejonych elementów, żeby powstało coś i wymyśliły ciekawy, oryginalny tytuł. Koperty można wykorzystać do innych zajęć.

10. "Postać z gazety" - dostarczamy dzieciom gazetę, sznurek, klej, taśmę klejącą. Dzielimy dzieci na zespoły. Prosimy, aby wykonały z dostarczonych materiałów jakąś postać /może być płaska lub przestrzenna/.

Opracowała: Lucyna Gadomska

TEMAT TYGODNIA:
WARSZAWA - STOLICA POLSKI

Cel główny: Budowanie systemu wartości (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego).
Cel pośredni: Rozumiem słowo "Ojczyzna" - Rozpoznawanie godła i barw narodowych - rozumienie pojęcia "ojczyzna" (str. 27 Program wych. przedszkol. ABC.).
Temat zajęcia: Słuchanie legendy E. Badalskiej pt. "Legenda o białym orle."

Cele nauczyciela:
- Zapoznanie dzieci z legendą.
- Uświadomione dzieciom znaczenia słów: mój kraj, moja Ojczyzna, moje miasto - Polska.
- Zapoznanie i wykorzystanie mapy Polski: granice, rzeka Wisła, góry, morze, Stolica.
- Budzenie przywiązania do godła Polski.
- Dostarczanie wiadomości na określony temat.
- Dochodzenie do wiedzy poprzez samodzielne działanie.
- Wdrażanie do współdziałania w zespole.

Cele operacyjne:
- zna treść legendy E. Badalskiej pt. "Legenda o białym orle",
- umie wyjaśnić znaczenie słów: mój kraj, moja Ojczyzna, moje miasto to Polska itp.,
- potrafi wskazać na mapie granice Polski, rzekę Wisłę, góry i morze,
- umie zapamiętać, niektóre informacje dotyczące tematu,
- potrafi wykonać powierzone mu zadanie,
- potrafi odczytać ułożony wyraz.
- potrafi współdziałać w zespole.

Formy: praca w zespołach, indywidualna
Środki dydaktyczne: białe i kolorowe kartki, ruchome aplikacje (orzeł biały, syrenka warszawska, kontur Polski, góry, rzeka), klej, nożyczki, patyczek, farby, wycinanka, kredki, koperty z literkami, napisy, ilustracje do legendy, tekst legendy, zadanie indywidualne - kontur Polski.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

Zabawa integracyjna ze śpiewem - podzielenie na grupy.
Zapoznanie dzieci z przebiegiem zabawy.
Rozdanie kopert z zadaniami poszczególnym grupom.

a) I grupa
- naklejenie na czerwony papier sylwety orła białego,
- wycinanie po liniach konturu godła,
- ułożenie napisu "godło",
- pokolorowanie korony na żółto.

b) II grupa
- naklejenie na czerwony papier sylwety syrenki warszawskiej,
- wyklejenie ogona syrenki kolorowymi kawałkami papieru,
- pokolorowanie w dowolny sposób,
- wycinanie kształtu herbu Warszawy,
- ułożenie napisu "syrena"

c) III grupa
- wycinanie z papieru kształtu flagi, pomalowanie farbami części flagi na kolor czerwony,
- umocowanie flagi na patyczku,
- ułożenie napisu "flaga".

d) IV grupa
- naklejenie na kolorowy papier mapki Polski - kontury,
- naklejenie ruchomych aplikacji - góry, rzeka itp.
- ułożenie napisu - 'Polska"
(Dzieci samodzielnie wybierają potrzebne do wykonania przybory i materiały, również po jego zakończeniu porządkują miejsce pracy).
Dzieci pracują zgodnie z przygotowaną oddzielnie dla każdego zespołu instrukcją pracy w grupie.

4. Prezentacja wykonanych zadań.
- dzieci w swoich zespołach wypowiadają się na temat swojego zadania i efektu swojej pracy,
- zawieszenie na tablicy wykonanych prac,
- wyjaśnienie dzieciom znaczenia poszczególnych symboli dla Polaków,

5. Zabawa ruchowa "Orzeł i orlęta".

6. Wysłuchanie legendy E. Badalskiej pt. Legenda o białym orle".

7.Zawieszenie ilustracji przedstawiających treść legendy.

8. Praca indywidualna
- wykonanie mapki Polski,
- wycinanie konturu po wyznaczonych linach,
- kolorowanie według wzoru,
- zaznaczenie na mapce najważniejszych miejsc - Stolica, rzeka Wisła, góry itp.

9. Uporządkowanie miejsca pracy.

10.Omówienie efektów pracy indywidualnej.

Opracowała: Zofia Czerwińska

SKRÓCONY SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO
(przebieg)
dla rodziców dzieci 6 - letnich

1. Taniec integracyjny z rodzicami.

2. Rozdanie rodzicom szarych kopert i zaproponowanie, aby narysowali dowolny rysunek, które wykorzystamy w dalszej części zajęcia.

3. Wykonanie przez dzieci tańca - poleczki do piosenki "Zimowa polka".

4. Inscenizacja pt. "Zima" , śpiewanie piosenek pt. "Śnieżynki" i "Bałwan".

5. Zabawa rysunkowa - dzieci podzielone na trzy rzędy, w których na początku i na końcu będą rodzice. Ostatnia osoba z rzędu otrzymuje rysunek np. "bałwana". Rodzic rysuje palcem na plecach siedzącego przed nim dziecka, następnie dziecko kolejnej osobie i tak, aż rysunek dojdzie do pierwszej osoby z rzędu. Zadaniem jej będzie narysowanie tego co poczuje na plecach. Na koniec zabawy należy porównać obrazki.

6. Rodzice na chwilę odchodzą na miejsca.

7. Po piosence o bałwanku przedstawię dzieciom dwa bałwanki jeden duży drugi mały. Każdy z bałwanków ma sanki.

8. Analiza i synteza słuchowa wyrazu "sanki".

9. Wprowadzenie litery "S, s".

10. Porównanie litery wielkiej z wielkim bałwankiem i litery małej z małym bałwankiem.

11. Pokażę dzieciom zamek, w którym są drzwi do kilku komnat. Drzwi są ponumerowane w zależności od ilości zadań.

12. W komnatach umieszczone są obrazki: smok, ser, sanki, usta, lis.

13. Dzieci otrzymują koperty z takimi samymi numerami, jak na drzwiach komnaty. W kopercie są kartoniki z literami. Układanie podpisów do obrazków. Sprawdzenie, czy ułożony wyraz jest nazwą obrazka z komnaty.

14. Zabawy ruchowo ortofoniczne: dzieci podzielone na kilka grup. Każdej grupie przyporządkowane jest zwierzątko. Zadaniem każdej grupy jest naśladowanie zwierzątka na melodię znanej piosenki. N. kieruje w ten sposób zabawę, aby zmusić w ten sposób dzieci do uważnego śledzenia przebiegu zabawy.

15. Ułożenie w dowolny sposób rysunków (szarych kopert) wykonanych przez rodziców na dywanie.

16. Układanie opowiadania na podstawie obrazków - włączenie do tej zabawy rodziców.

17. Zadanie indywidualne.

Opracowała: Zofia Czerwińska

SCENARIUSZ
"Pożegnanie zimy - powitanie wiosny"

1. Piosenka na powitanie "A hej, a ho". (dzieci stoją dookoła sali)

2. Piosenka na zapoznanie "Podaj proszę swoje dłonie."

3. Zaproszenie Pani Zimy.
- inscenizacja wiersza "Zimo baw się z nami".

4. Wydzieranie z białego papieru "śnieżynek" - praca w swoich grupach.

5. "Zimowa polka" - taniec w parach, rozrzucanie "śnieżynek".

6. Prezentacja zimowych piosenek w grupach- nagradzanie brawami.

7. Zabawa z kartkami - dmuchanie w kartkę, zgniatanie kartki, wykonanie kulki "kulki śniegowe". Zabawa w śnieżki - rzucanie.

8. Konkurs "Kto więcej nazbiera kul "śniegowych" - zbieranie do pojemników w swoich grupach. Przeliczanie. Nagrodzenie zwycięzców.

9. Dyskusja w grupach na temat "Która pora roku jest lepsza - zima czy wiosna?"
- wybranie "sędziów"
- Dzieci w swoich grupach. - Losowanie pory roku.
- Przygotowanie się do dyskusji. 
- Szukanie i podawanie argumentów przemawiających na korzyść swojej pory roku.
- Ogłoszenie przez sędzię, która grupa podała najwięcej argumentów, najbardziej broniła swojej pory roku.
- piosenka w wykonaniu dzieci z grupy "0" B "Kasza marcowa".

10. "W marcu, jak w garncu" - taniec. (dzieci w grupach - chłopcy i dziewczynki. Chłopcy - zima, dziewczynki - wiosna.).

11. Topienie marzanny - "średniacy" wchodzą do sali z marzanną.

Zapoznanie dzieci ze zwyczajem ludowym topienia marzanny, pożegnania w ten sposób zimy.
(rozłożenie na podłodze niebieskiego materiału - rzeka)

12. Pani Zima wychodzi z marzanną z sali - zima odchodzi na dobre.

13. Wołanie wiosny - "Wiosno, wiosenko odezwij do nas się!"
- do sali wchodzą "maluszki" z Panią wiosną, w ręku trzymają kolorowe wstążki.
(w tle nagranie z kasety relaksacyjnej).

14. Taniec radości powodu nadejścia wiosny.

15. Piosenka na zakończenie "Dyrdy - myrdy".

Opracowała: Zofia Czerwińska

SCENARIUSZ "UROCZYSTOŚCI WIGILIJNEJ"
z rodzicami w grupie dzieci 6 - letnich

1. W tle słychać melodię kolędy "Cicha noc."

2. Kolęda "PójdĄmy wszyscy do stajenki"

3. Czytanie fragmentu "Pisma świętego" przez dziecko.

4. Dziewczynka I
Tak bywa często:
Czekamy na jakiś ważny dzień, na przykład na dzień imienin
Albo na dzień, gdy się jedzie na wycieczkę. Chcemy, by czas płynął szybciej,
By przyśpieszyły zegary i kartki z kalendarza spadły jedna za drugą.
Ale czekanie nasze najbardziej jest niecierpliwe, kiedy zbliżają się święta.

5. Dziewczynka II
Święta, święta, dobry czas, wielka radość niech połączy nas. Już się gwiazdy pozapalały. Będzie szczęście z nami rok cały.

6. Narrator:
Boże Narodzenie to w wielu polskich rodzinach święta wyjątkowe. Wszystkim udziela się nastrój podniecenia. Robimy przedświąteczne porządki, zakupy, gromadzimy prezenty, ubieramy choinkę. Nie bez przyczyny mówi się, że Boże Narodzenie jest najpiękniejsze ze wszystkich świąt w roku. W atmosferę niecierpliwości, oczekiwania wprowadza nas Adwent - czas poważnej refleksji i zamyślenia.

7. Chłopiec I
W Adwencie świat czeka na czyjeś nadejście. Strumyk czeka - wstrzymuje oddech.
Wiatr przycicha - nie dotyka czarnych jodeł. Pstrąg przystaje pod lodem. I - nie wiedzieć czemu zadumane - osioł, wół uszami strzygą nad sianem. Sarny, lisy zastygają na pagórkach nie pojmując, popatrując ze zdumieniem, że już idzie blask z Betlejem: prószą z chmur anielskie pióra.

8. kolęda - "Dzisiaj w Betlejem"

9. Narrator:
Bez choinki, bez jej bajkowego wdzięku nie wyobrażamy sobie świąt. To zielone drzewko wnosi do naszych domów nastrój spokoju, radości, przy nim skupiają się marzenia i nadzieje, łagodnieją obyczaje.

10. "Boże Narodzenie"
Podobno ta noc jest pokoju nocą. Zwierzęta ludzkim przemawiają głosem a ptaki w górze jak gwiazdy trzepocą, błyszczące piórka zrzucają na ziemię i w chleb zmieniają się polne kamienie dla głodnych ludzi i zwierząt i ptaków.

11. Dziewczynka III - 
Od stóp po czub - przybrana, prawie zaczarowana, od świeczek chybotliwych kołysze się po ścianach.
Zaczarowana prawie, cała w strusie pawie, w kaczuszki i papużki rozkrzyczane w zabawie.

I złota - oto orzech dojrzały o tej porze, złoci się tak, jak tylko naj-naj-najpiękniej może.

12. Narrator:
W wigilijny wieczór wypatrujemy pierwszej gwiazdki. W oknach mienią się choinki w powodzi różnokolorowego blasku.

13. Dziewczynka IV
Jest taka tylko jedna jedyna - co radosnym mrugnięciem Wigilię zaczyna.

14. kolęda - "Jezus Malusieńki".

15. Chłopiec II.
Świeciła gwiazda na niebie srebrna i staroświecka świeciła wigilijnie, każdy zna ją od dziecka długie błyszczące płomienie, każdy promień to było jedno świąteczne życzenie.

16. Narrator:
Roziskrzona choinka, ułożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd wzbogacają nas w przeżycia, do których zawsze będziemy chętnie wracać we wspomnieniach.

17. Dziewczynka IV
To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.

18. Narrator:
Gdy w Wigilie zabłyśnie na niebie pierwsza gwiazdka, zasiądziemy wspólnie do uroczystej kolacji. Zapomnijmy o wzajemnych żalach i kłopotach, dzielmy się opłatkiem - symbolem pojednania. Życzmy sobie wszystkiego, co najlepsze. Cieszmy się, że jesteśmy razem, bardziej sobie bliscy i drodzy niż w zwykłe dni. Według dawnych zwyczajów wieczerza wigilijna powinna składać się z parzystej liczby potraw. Dania należało przyrządzić z płodów pola, ogrodu, lasu i wody. Podczas kolacji trzeba było skosztować każdej potrawy. Nie wolno było zapomnieć o dodatkowym krześle i nakryciu. Do końca wieczerzy nie należało kłaść łyżek na stole ani wstawać od niego, dopóki wszyscy nie skończyli jeść.

19. Kolęda - "Cicha noc." .

20. Chłopiec III .
Biały obrus lśni na stole , pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc. Na talerzach kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

21. Dziewczynka V .
Ta kolęda od opłatka się zaczyna, bo opłatkiem najpierw dzieli się rodzina.

22. Piosenka "Wigilijny Wieczór".

23. Chłopiec IV.
Przy wigilijnym stole dzielmy się opłatkiem i serdecznością bo tak każe stary obyczaj najbliżsi, najmilsi tyle powagi na waszych twarzach, a ja chciałbym się z wami połamać szczęściem, które w sobie noszę i uśmiechem świątecznym.

24. Piosenka - "Już blisko kolęda".

25. Narrator:
O północy udawano się spieszno do kościoła na Pasterkę, aby w czasie mszy oddać hołd narodzonemu dzieciątku.

26. Kolęda - "Lulajże Jezuniu" .

27. Dziewczynka VI .
Nie pójdziemy do miasta Betlejem, do stajenki zobaczyć, jak leży mały Pan Jezus na kolanach u swojej Mateńki, bo ani byśmy zaszli tak daleko małymi nogami, ani nie znamy drogi. Gwiazda betlejemska po nas tu nie przybieży, bo już prowadziła króli i jasełkowych pasterzy. Więc tylko, gdy dzwon zawoła, pójdziemy z tatą i mamą blisko, do kościoła, zaśpiewajmy tak pięknie Dzieciątku i Świętej Panience, że nas na pewno usłyszą w swojej dalekiej stajence.

28. Kolęda "Do szopy".

29. Wiersz "Wesołych Świąt" ,

30. Narrator:
Jak obyczaj każe stary, według ojców naszej wiary, pragnę złożyć Wam życzenia w Dzień Bożego Narodzenia. Niech ta Gwiazda Betlejemska, która świeci Wam o zmroku, zaprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

31. Kolęda - "Przybieżeli do Betlejem" .

32. Składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem.

33. Zaproszenie rodziców na poczęstunek.

34. Wręczenie gościom upominków - świąteczne pocztówki z życzeniami.

Opracowała: Zofia Czerwińska

SCENARIUSZ
ZAJĘCIA Z OBSZARU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
dla dzieci 6 - letnich

Temat kompleksowy: "Wiosna tuż, tuż"
Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
Cel pośredni: Obserwuję, eksperymentuję o odkrywam przyrodę w okresie wiosny (str. 61 pkt.7).

Tematy zajęć:
1. Pierwsze wiosenne kwiaty - zabawa dydaktyczna.
2. Nauka skocznej piosenki "Oberek wywijasek".

Cele nauczyciela:
- Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów (sasanka, zawilec, przebiśnieg, krokus i inne).
- Zapoznanie dzieci z melodią i treścią piosenki.
- Nawiązanie do aktualnej pory roku.
- Kształtowanie umiejętności poruszania się tanecznym krokiem.
- Uświadomienie dzieciom istnienia roślin chronionych w przyrodzie.
- Kształcenie umiejętności określania wyglądu poznanych kwiatów.
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
- Doskonalenie umiejętności czytania.
- Tworzenie ilustracji wiosennej, podpisywanie poszczególnych jej elementów. 
- Rozwijanie sprawności manualnych.
- Rozwijanie inwencji twórczej.

Cele operacyjne:
- zna nazwy pierwszych wiosennych kwiatów,
- umie określić wygląd i kolor wiosennych kwiatów,
- wie o istnieniu roślin chronionych w przyrodzie,
- zna słowa i melodię piosenki,
- umie wymienić charakterystyczne oznaki wiosny,
- umie odczytać wyrazy,
- potrafi przyporządkować napis do odpowiedniego obrazka,
- umie ułożyć kwiatek według podanego szablonu,
- potrafi wykonać symetryczną wydzierankę z papieru,
- umie pracować w zespole,
- rozumie polecenia dotyczące zabaw.

Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna

Metody: czynna, oglądowa, słowna

Środki dydaktyczne: kapelusze wykonane z papierowych tacek, kolorowa krepa (czerwona, zielona, żółta, niebieska, brązowa), tablice na sztalugach - 5, papierowe ślady z literami, koperty z kwiatkami, cienie kwiatów, magnetofon, kasety i płyty CD, napisy, szary papier, klej, białe kartki złożone na pół.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa integracyjna na rozpoczęcie zabawy.

2. "Idziemy na spacer" - zaproponowanie dzieciom założenia kapeluszy, ponieważ wczesną wiosną jeszcze jest chłodno na dworze (dzieci samodzielnie ozdabiają sobie wybranymi przez siebie paskami z krepy - kolory zamierzone).

3. Utworzenie grup - dzieci dobierają się kolorami pasków umieszczonych wcześniej na kapeluszach.

PRACA W ZESPOŁACH

4. "Po śladach" - kolejne przechodzenie po śladach z jednoczesnym odczytywaniem liter. Na koniec odczytanie całego wyrazu.

5. Odszukanie na tablicy takiego samego wyrazu i umieszczenie go na dowolnej tablicy (sztalugi) - każda grupa na innej.

6. Cienie - na podłodze leżą rozłożone "cienie" kwiatów. Dzieci chodzą i oglądają każdy cień wymieniając między sobą uwagi.

7. Układanie wiosennych kwiatów - puzzle. Na stolikach leżą koperty z napisami - nazwami kwiatów. Zadaniem dzieci jest odszukanie koperty z nazwą swojego kwiatka i ułożenie go. Następnie dopasowanie do odpowiedniego cienia o naklejenie. Gotową pracę zawieszają na odpowiedniej sztaludze, na której zawieszony jest napis z nazwą wykonanego kwiatka.

8. Prezentacja wykonanych kwiatów. Dzieci kolejno zespołami przedstawiają nazwę i określają charakterystyczne cechy kwiatka np. kolor.

9. "Szanuj zieleń" - poinformowanie dzieci o istnieniu roślin chronionych.

10. Zabawa ruchowa "Nimfy i wojownicy" nawiązująca do pkt. 9.

Dzieci podzielone na dwie grupy - chłopcy i dziewczynki. Chłopcy to wojownicy - niszczyciele, a dziewczynki nimfy - kwiatki.

PRACA INDYWIDUALNA

11. Wiosenne wydzieranki - rozdanie dzieciom złożonych kartek z rysunkami. Zadaniem dzieci jest wydzieranie po liniach. Po rozłożeniu kartki obejrzenie efektu swojej pracy i pokolorowanie. Wydzieranki przedstawiają np. bociany, słonko, gałązki, żaby. 

PRACA Z CAŁĄ GRUPĄ

12. Wiosenna ilustracja - zawieszanie gotowych obrazków na szarym papierze w wybranym przez siebie miejscu np. żabki w stawie, gałązki na drzewie. (papier jest zawieszony na dużej tablicy z częściowo przygotowanymi elementami)

13. Czytanie ze zrozumieniem - odczytywanie napisów umieszczonych na tablicy. Dzieci wybierają sobie dowolny wyraz i odczytują, poczym zawieszają go w odpowiednim miejscu na ilustracji np. pod słonkiem, na trawce, koło żabki.
(dla dzieci zdolnych przygotowane są trudniejsze wyrazy np. żaba, chmura, wierzba itp.).

14. "Oberek wywijasek" - słuchanie piosenki o tematyce wiosennej.

15. Krótkie omówienie treści. Wyjaśnienie słowa "oberek" - taniec ludowy.

16. Uzupełnienie ilustracji o treść piosenki - rysowanie pisakami chętne dzieci.

17. Ponowne wysłuchanie piosenki.

18. Tworzenie dowolnych układów tanecznych refrenu.

19. W czasie dowolnym dzieci mogą dowolnie ozdobić swoje kapelusze np. chłopcy kapelusz kowbojski.

Opracowała: Zofia Czerwińska

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 
Jesienna pogoda

TEMAT ZAJĘCIA: Zabawa ortofoniczna w oparciu o inscenizację wiersza W. Grodzieńskiej pt. " Kołysanka Joasi".

CEL GŁÓWNY: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka.

CEL POŚREDNI: Określanie zjawisk atmosferycznych i pogody charakterystycznej dla jesieni. Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych.

CELE OPERACYJNE:

dziecko rozumie treść wiersza,
potrafi określić pogodę i typowe zjawiska charakterystyczne dla jesieni (deszcz, wiatr, kałuże, błoto, chłodno, itp.),
potrafi wykonać ćwiczenia artykulacyjne na zgłoskach: kap, chlap, miau, hau, ko,
potrafi rozróżnić zwierzęta (kot, pies, kura),
rozumie konieczność chronienia się przed deszczem.

METODY: słowna, czynna, oglądowa.

FORMY: zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst wiersza W. Grodzieńskiej pt. "Kołysanka Joasi", ilustracja do wiersza, sylwety zwierząt (kot, pies, kura), łóżeczko, lalka, scenka kukiełkowa, duży parasol, bębenek, kartki z narysowanym konturem parasola, poduszeczki z farbami.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa orientacyjno - porządkowa "Spacer i deszcz".
Nauczycielka gra melodię do marszu. Dzieci maszerują po sali. Gdy usłyszą "melodię deszczu", ustawiają się pod parasolem, który ma je chronić.

2. Zabawa paluszkowa "Deszczyk".
Dzieci wspólnie z nauczycielką "wykonują" najpierw deszczyk w powietrzu, potem na kolanach na podłodze. Następnie siadają w kręgu na dywanie (jedno za drugim) i "wykonują" deszczyk na plecach kolegi, za którym siedzą.

3. Dzieci słuchają wiersza W. Grodzieńskiej pt. "Kołysanka Joasi" inscenizowanego sylwetami.

4. Rozmowa na temat wiersza. Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla jesieni.

5. Ilustracja ruchowa piosenki pt. "Zła pogoda".

6. "Kołysanka dla Joasi".
Dzieci naśladując głosy wskazanych zwierząt śpiewają kołysankę na melodię piosenki pt. "Kotki dwa".

7. Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Odciskają palcami umoczonymi w farbie wzorki na parasolu (praca indywidualna).

8. Ocena wykonanych prac.

Opracowała: Barbara Magalska

TEMAT KOMPLEKSOWY:
Witamy wiosnę

TEMAT ZAJĘCIA: Zgaduj - zgadula "Przyszła wiosna".
CEL GŁÓWNY: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
CEL POŚREDNI: Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu przedszkola. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
Poznawanie i nazywanie niektórych roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu - rozpoznawanie po kwiatach np. krokusy.

CELE NAUCZYCIELA: Kształcenie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych - porównywania, wnioskowania. Utrwalenie wiadomości na temat wiosny. Wdrażanie do przestrzegania umów.

CELE OPERACYJNE:
- dziecko zna zwiastuny wiosny,
- próbuje rozwiązywać zagadki,
- potrafi wskazać obrazek będący rozwiązaniem,
- umie prawidłowo rozmieścić elementy na płaszczyĄnie,
- potrafi przestrzegać umów.

METODY: słowna, czynna, oglądowa.

FORMY: zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: papierowe sylwety przedstawiające zwiastuny wiosny oraz elementy charakterystyczne dla innych pór roku, duży arkusz szarego papieru z namalowanymi elementami (chmurki, trawa, pień drzewa), nagranie muzyczne w rytmie marszowym oraz odtwarzające głosy ptaków, magnetofon, kleje.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. "Wiosenny spacer" - dzieci parami spacerują po obwodzie koła w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i przedstawiają ruchem np. wiejący wiatr, rosnące kwiaty.

2. Dzieci siadają na dywanie i słuchają nagrania odtwarzającego głosy ptaków,
próbują rozpoznać niektóre z nich. (Ściszona muzyka towarzyszy dzieciom do końca zajęć).

3. Dzieci słuchają zagadek o zwiastunach wiosny (słońce, bocian, przebiśnieg, bazie).Po udzieleniu odpowiedzi dziecko wybiera obrazek ilustrujący zagadkę i przykleja na arkusz szarego papieru.

4. Zabawa ruchowa ze śpiewem piosenki "Świeci słoneczko".

5. Dzieci podchodzą do stolika i spośród różnych sylwet wybierają właściwe dla wiosny. Uzupełniają nimi ilustrację.

6. Wspólne omówienie wykonanej pracy.

Opracowała: Barbara Magalska

TEMAT KOMPLEKSOWY:
Szukamy wiosny

TEMAT ZAJĘCIA: Zabawa "Układamy kwiaty".
CEL GŁÓWNY: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
CEL POŚREDNI: Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku: budzenie się przyrody do życia - pojawianie się pąków, kiełków, kwiatów; zmiany pogody i temperatury, coraz cieplej, opady deszczu ze śniegiem lub deszczu , obserwowanie siły wiatru i jej skutków.

CELE OPERACYJNE:
- dziecko zna zwiastuny wiosny,
- potrafi rozpoznać i nazwać niektóre kwiaty wiosenne (np. przebiśniegi, krokusy),
- potrafi posługiwać się liczebnikami głównymi w zakresie liczby 4 (3- latek - w zakresie 2),
- potrafi porównać liczebność zbiorów i posługiwać się określeniami: jest mniej, jest więcej, jest równo, o 1 więcej, więcej 1 mniej (3- latek - dużo - mało, tyle samo),
- potrafi koncentrować się na poleceniach nauczycielki.

METODY: słowna, czynna, oglądowa.

FORMY: zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: gazetka tematyczna "Wiosna", koszyk, bukiet kolorowych sztucznych kwiatów - krokusów, 5 wazoników, 2 tace, karta pracy dla każdego dziecka, kredki, klej, sylwety kwiatków do naklejania, kaseta z muzyką relaksacyjną, magnetofon.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. "Wiosenny spacer" - marsz parami po sali ze śpiewem piosenki pt. "Świeci słoneczko".

2. Dzieci siadają na dywanie przed gazetką tematyczną "Wiosna". Wypowiadają się na temat zwiastunów wiosny, przeliczają je na gazetce.

3. Zabawa "Układamy kwiaty".
Dzieci zajmują miejsca na dużym dywanie. Nauczycielka prezentuje bukiet kolorowych krokusów, dzieci wykonują różne zadania:
- określają nazwę i kolory kwiatów,
- przeliczają wazoniki zgromadzone na dwóch tacach i porównują ich liczebność,
- sprawdzają, czy starczy wazoników na wszystkie stoliki,
- układają po cztery kwiatki w wazonach.

4. Zabawa ruchowa "Wianki".
Dzieci zajmują miejsca na dywanie i przemieszczają się po sali w różnych kierunkach przy muzyce relaksacyjnej. Na przerwę w muzyce tworzą "wianki' według podanej liczby i obracają się w kółeczkach.

5. Praca indywidualna.
Dzieci zajmują miejsca przy stolikach i wykonują zadanie na przygotowanych kartach pracy (rysują tyle kwiatów, ile jest żab, 3-latki- naklejają gotowe kwiatki).

Opracowała: Barbara Magalska

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z EDUKACJI MUZYCZNEJ
dla dzieci 5 - 6 letnich

Temat zajęcia: Nauka piosenki "Żaby"
Cel główny: Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
Cel pośredni: Uczenie się nowych piosenek, śpiewanie piosenek indywidualnie, w małych grupach, całą grupą.

Cele operacyjne:

Wiadomości
Dziecko :

- zna fragment piosenki
- zna takt czteromiarowy
- zna wybrane wartości nut (ćwierćnuty)
- umie poruszać się w rytm muzyki

Umiejętności
Dziecko potrafi:

- rytmicznie powtórzyć fragment tekstu piosenki
- rozpoznać wartości nut
- opowiedzieć treść piosenki

Formy organizacyjne:
- zbiorowa - śpiew dzieci
- grupowa - śpiewanie piosenki z podziałem na grupy
- jednostkowa - ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne

Metody:
- analityczno - percepcyjna: poznanie i zapamiętanie piosenki
- problemowo - analityczna: określenie rytmu piosenki
- aktywności muzyczno - ruchowej: śpiew dzieci, zabawy ruchowe przy muzyce

Środki dydaktyczne:
- zapis nutowy piosenki powiększony na planszy
- listki z bibuły
- kolorowe emblematy symbolizujące żaby i bociana
- kaseta z nagraniem melodii piosenki
- magnetofon

Przebieg zajęcia:

1. ćwiczenie poczucia rytmu - marsz dzieci nad staw w rytmie czteromiarowym
dzieci ustawione w kilka rzędów. Pierwsze dziecko w każdym rzędzie prowadzi swoją grupę po całej sali w rytmie melodii z kasety magnetofonowej ( rytm ćwierćnut). Na sygnał nauczyciela ( uderzenie w bębenek) dzieci przykucają i uderzają o podłogę palcami, potem wstają i idą dalej.

2. ćwiczenia oddechowe - dzieci biorą sobie listki z bibuły, zamieniają się w wiatr, wdychają powietrze nosem i dmuchają na listki powoli ustami

3. ćwiczenia artykulacyjne - " Co słychać nad stawem"
- nadymanie buzi
- wypychanie buzi językiem
- naśladowanie przelatujących obok os, much, komarów
- naśladowanie ryb
- naśladowanie żab łapiących muchy

4. ćwiczenia emisyjne - śpiewanie dla żab melodii na samogłoskach

5. "Słuchanie piosenki Żaby"
- omówienie treści piosenki
- wypowiadanie swoich wiadomości o życiu żab

6. Śpiewanie piosenki przez nauczycielkę, dzieci powtarzają refren;

7. Nauczycielka mówi rytmicznie tekst frazami, a dzieci powtarzają. kre, kre kre,kre.

8. śpiewanie piosenki frazowo (pierwszej zwrotki)

9. Zabawa rytmiczna -Żaby klaszczą rytm piosenki, określanie wartości nut na planszy przez dzieci

10. Dzieci podzielone na dwie grupy
- pierwsza śpiewa cicho melodię na sylabie kre, druga powtarza pierwszą zwrotkę z nauczycielką, potem zmiana ról

11. Zabawa ruchowa "Bocian i żaby"
Nauczycielka wybiera bociana, oznacza staw za pomocą linki. Wyjaśnia, że podczas śpiewania piosenki przez nią żabki skaczą po łące, na koniec wchodzi bocian i śpiewa na melodię kle , kle żabki uciekają do stawu.

12 Zabawa w echo rytmiczne:
dzieci siadają na dywanie tyłem do nauczycielki , nauczycielka wystukuje rytm na bębenku dzieci mówią w tym rytmie kum , kum

13 Zakończenie
Dzieci wstają i śpiewają pierwszą zwrotkę piosenki "Żaby"

Literatura:

1. ABC. Program wychowania przedszkolnego XXI wieku
2. Urszula Smoczyńska - Nachtman - "Muzyka dla dzieci" WSiP Warszawa 1992
3. Urszula Smoczńska - Nachtman - "Kalendarz muzyczny w przedszkolu"- Warszawa WSiP
4. Beata Podolska - "Z muzyką w przedszkolu"- WSiP Warszawa 1991

Opracowała: Jadwiga Sulewska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Część ogólna

Termin realizacji:
Temat zajęć: Czystość na co dzień
Cel główny: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
Cel pośredni: poziom III str. 39 punkt 2 e i punkt 3 a; poziom IV str. 39, punkt 2 b, d i punkt 3 b, c

Cele szczegółowe:
- potrafi koncentrować uwagę na czytanym utworze
- umie odegrać scenki dramowe "Jak wygląda zaniedbany leń, a jak wygląda człowiek dbający o swój wygląd"
- rozumie potrzebę sprzątania po skończonej zabawie dbania o porządek w najbliższym otoczeniu
- potrafi dzielić wyrazy na sylaby, głoski i je odczytywać z rozsypanki litrowej
- umie wyodrębnić głoski w podanych wyrazach
- potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi i głównymi
- potrafi składać z papieru kubek, rysować po śladzie
- umie wypowiadać się na temat pracy
- zna piosenkę,
- nazywa odgłosy i je ocenia jako dobre i złe

Metody wspierania aktywności edukacyjnej:
- analityczno- percepcyjna: poznanie treści wiersza "Królowa Bałaganiara", rozpoznawanie cyfr , nazywanie przedmiotów służących do utrzymania higieny osobistej,
- problemowo - analityczna: wypowiadanie się na temat treści wiersza, wykonywanie zadań w zespole i indywidualnie
- organizowania i rozwijania działalności plastycznej: składanie kubka, przedstawianie scenek " Nasz wygląd świadczy o nas"

Formy organizacyjne nauczania i aktywności:
- zbiorowa
- zespołowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne w inicjowaniu czynności uczenia się:
- Wizualne: ilustracje przedstawiające przedmioty higieny osobistej, zabawki, przybory sportowe, kartoniki z literami, cyframi, kartki, zwoje papierowe
- Audytywne: płyta z piosenkami i nagraniami

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do zajęć - wypowiadanie się na temat "Jak wygląda nasza sala" wspólne ustalanie: Czy miło jest przebywać w bałaganie? Co możemy zrobić, aby w naszej sali zapanował porządek?

2. Prezentacja wiersza "Królowa Bałaganiara" przy pomocy sylwet -wypowiadanie się dzieci, ocena postępowania królowej

3. Zabawa ruchowa " Robimy porządki w naszej sali"- dzieci biegają swobodnie po sali przy muzyce na przerwę zbierają zabawki

4. Swobodne wypowiedzi dzieci w oparciu o wiersz na temat "Dlaczego trzeba utrzymywać porządek?"

5. Klasyfikowanie przedmiotów , ćwiczenie analizy słuchowej, sylabowej: dzieci siedzą na dywanie, nauczycielka wysypuje z worków przedmioty, dzieci nazywają je, dokonują analizy sylabowej i głoskowej, klasyfikują według przeznaczenia, liczą elementy zbioru i określają jakich jest więcej, a jakich jest mniej.

6. Scenka dramowa "Nasz wygląd świadczy o nas'" - nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: jedna przedstawia niedbały wygląd, druga zadbany dzieci wzajemnie się oceniają.

7. Dzieci w zespołach otrzymują rulony i odczytują wykreślając zbędne litery i podają nazwę przedmiotu, określają liczebnikami porządkowymi miejsce litery.

8. Słuchanie piosenki " Tak czy nie" - wyklaskiwanie wytupywanie rytmu refrenu, słuchanie i nazywanie odgłosów i określanie co nam przeszkadza a co nie.

9. Składanie z papieru kubka , ozdabianie według własnego pomysłu, 5-latki- rysowanie po śladzie i kolorowanie kubka, układanie zdań o swoim kubku

10. Zabawa ruchowa "Nasze samopoczucie" - dzieci pokazują swoje zachowanie gdy są zdrowe, gdy coś je boli, otrzymują dwa paski: żółty i niebieski.

11. praca indywidualna - rozwiązywanie krzyżówki z hasłem jako utrwalenie litery w. 5-latki układają obrazki z części .

12. Dzieci chodzą i śpiewają piosenkę "Tak czy nie"- nauczycielka prosi aby oceniły jak się bawiły podczas zajęć przez wrzucenie pasków do pojemnika: kolor żółty-dobrze, kolor niebieski-Ąle.

Przygotowała : Jadwiga Sulewska

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

"URODZINY KUBUSIA PUCHATKA" 

Data: 16.X.2007 r.

Grupy: I,II,III (młodsze grupy przedszkolne) 

Cel: 

•  wzajemne poznanie się dzieci

•  poznanie nazw grupy

•  nawiązanie kontaktu (nowe dzieci) w czasie pierwszej wspólnej zabawy

 

Miejsce: sala teatralna

Czas trwania: około 40 minut

Organizacja:

•  Sala przygotowana na uroczystość

•  Dekoracja okolicznościowa

•  Stanowiska z symbolami bohaterów bajkowych (bohaterowie bajki Kubuś Puchatek)

 

Przebieg uroczystości: 

•  Wejście dzieci grupami i zajęcie wyznaczonych miejsc

•  Powitanie poszczególnych grup: Kubusie, Krasnale, Pszczółki Maje

•  Przeczytanie krótkiej bajki "Urodziny Kubusia Puchatka"

•  Wspólne zaśpiewanie piosenki Przyjaciele Kubusia"

•  Zabawy, konkursy, zagadki z tematyką bajki "Kubuś Puchatek"

•  Dyskoteka urodzinowa

•  Podziękowanie za wspólną zabawę

•  Słodki poczęstunek w salach dzieci

Scenariusz opracowała: Marzena Boulge

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie dzieci 6-letnich

 

Temat zajęcia: Przedszkole naszym drugim domem

 

Cele dydaktyczne:

•  Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

•  Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, nazywanie ich, właściwe reagowanie na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań

•  Doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych

•  Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka

•  Wyrażanie treści poprzez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę, spojrzenie

•  Wspieranie działań twórczych dziecka

•  Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka.

 

Cele operacyjne :

•  Rozumie i stara się akceptować, indywidualność każdego człowieka

•  Zna sposoby rozładowania negatywnych uczuć

•  Stara się poprawnie komunikować i współpracować z grupą rówieśniczą

•  Wie co dobre, pożyteczne budujące w kontaktach

•  Określa uczucia drugiego człowieka

•  Wypowiada własne myśli w sytuacjach problemowych, podaje propozycje rozwiązania

•  Wspólnie z rówieśnikami tworzy prace plastyczne na zaproponowany temat

•  potrafi współpracować w zespole

•  ilustruje ruchem, mimiką, gestem ciała treści opowiadane przez nauczyciela

 

Metody pracy : słowna, oglądowa, praktycznego działania, ruchowa

 

Formy pracy : indywidualna, zespołowa

 

Pomoce dydaktyczne : duży blok rysunkowy, markery koloru czerwonego i czarnego, szeroka wstążka imitująca kładkę, długi gruby sznurek

 

 

Przebieg zajęcia:

 

 1. Powitanie w kręgu zabawą "Iskierka"
 2. Swobodna rozmowa na temat "Co pomaga, a co przeszkadza w porozumiewaniu się ludzi?"
 3. Przypomnienie przez dzieci reguł, zasad, mających wpływ na pozytywne relacje między członkami grupy, które ustaliliśmy na początku roku szkolnego
 4. Odczytanie przez chętne dziecko kontraktu grupy
 5. Zabawa integrująca, rozwijająca spostrzegawczość "Taki sam i inny" Ukazanie dzieciom, że każde z nich ma coś wspólnego z pozostałymi mimo wszelkich różnic, nie jest ani gorsze, ani lepsze, jest kimś wyjątkowym
 6. Zabawa w parach "Spotkanie na kładce" wymagająca od dzieci współpracy, kompromisu niosącego za sobą wygraną
 7. "Wyruszamy w podróż po krainach"

Wprowadzenie dzieci poprzez opowiadanie nauczycielki do

świata fantazji

Ilustrowanie przez uczestników zabawy ruchem, gestem

treści opowiadanych przez prowadzącego (kraina radości, smutku, złości, spokoju)

 1. Podsumowanie zabawy rozmową o tym "Jak dzieci czuły się w czasie podróży?" "W której krainie było im najlepiej, a w której najgorzej, uzasadnienie dlaczego?

•  Obejrzenie przez dzieci pantomimy w wykonaniu nauczycielek " Kłopot Izy" Wzbudzenie u obserwatorów empatii, rozmowa na temat przedstawionej scenki, próba zakończenia jej, rozwiązania konfliktu przez dzieci

 1. "Malowanie uczuć"- zabawa plastyczna

Wyjaśnienie tematu zajęcia i zachęcenie dzieci do jego wykonania. Pomoc uczestników w przygotowaniu odpowiednich rekwizytów. Podział dzieci na zespoły. Malowanie na dużych kartkach twarzy przedstawiających: smutek, złość, radość, szczęście. Dzieci mają do dyspozycji tylko jeden flamaster (czarny lub czerwony). Po wykonaniu pierwszej części zadania następuje zamiana miejsc i przekształcanie obrazów innych dzieci np. radość w smutek itd. Omówienie prac, zwrócenie uwagi na kolory wykorzystane podczas rysowania

•  " Tworzenie form" - zabawa wymagająca współpracy,

rozwijająca wyobraźnię

Wspólne tworzenie form ze sznurka (koło, kwadrat, łuk księżyca, litery, cyfry itp.)

•  Podsumowanie zajęć, krótka rozmowa na temat naszego miejsca na "Wysiadywanie złości"

 

Scenariusz opracowała: Angelika Bielińska